Hopfällbara

Vagnar

Hopfällbar kärra 50 kg

Mycket smidig kärra! Den tar extremt liten plats och passar t ex en servicetekniker, säljare osv. som hanterar 20-50 kg. Kärran klarar 50 kg på plan mark men vi rekommenderar INTE att man drar upp/ner denna typ av kärra i trappor då den saknar trappmedar. Se istället vår kärra "Fällbar" som tål upp till 150 kg - i trappor! OBS! Kärran är nu svart som standard, inte blå som på några av bilderna.

Kärror/Pirror

Hopfällbar kärra 125 kg

Mycket smidig kärra! Den tar extremt liten plats och passar t ex en servicetekniker, säljare osv. Solida gummihjul med kullager.  Kärran klarar 125 kg på plan mark men vi rekommenderar INTE att man drar upp/ner denna typ av kärra i trappor då den saknar trappmedar. Se istället vår kärra "Fällbar" som tål upp till 150 kg - i trappor! 

Kärror/Pirror

Hopfällbar kärra 150 kg

Mycket smidig kärra! Den tar extremt liten plats och passar t ex en servicetekniker, säljare osv. Solida gummihjul med kullager.  Kärran klarar 150 kg på plan mark men vi rekommenderar INTE att man drar upp/ner denna typ av kärra i trappor då den saknar trappmedar. Se istället vår kärra "Fällbar" som tål upp till 150 kg - i trappor! 

Kärror/Pirror

Hopfällbar kärra 250 kg

Mycket smidig kärra! Den tar extremt liten plats och passar t ex en servicetekniker, säljare osv. Kärran klarar 250 kg på plan mark men vi rekommenderar INTE att man drar upp/ner denna typ av kärra i trappor då den saknar trappmedar. Se istället vår kärra "Fällbar" som tål upp till 150 kg - i trappor! OBS! Färgen är numera svart som standard, inte blå som på den del av bilderna.


Kärror/Pirror

Fällbar

En liten, smidig kärra som enkelt fälls ihop, och lätt kan stuvas in i bagageutrymmet.  Denna kärras skall INTE jämföras med de leksakskärror som oftast säljs via postorder etc.  Kärran innefattar trappmedar (se film efter "mer info") och är antagligen den mest professionella fällbara kärra som finns. Dubbla precisionskullager är standard.